Adatvédelem

1. Az adatvédelem áttekintése Általános tudnivalók

Nagyon komolyan vesszük ügyfeleink magánszférájának védelmét.

Ezért jelen adatvédelmi tudnivalókkal szeretnénk Önt arról tájékoztatni, hogyan járunk el online megjelenésünk használata közben a személyes adatokkal. A következő tudnivalók egyszerű áttekintést nyújtanak arról, mi történik az Ön személyes adataival, valahányszor honlapunkra látogat. Személyes adat valamennyi adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem témájú, részletes információkat a jelen szöveg alatti Adatvédelmi nyilatkozatban találja.

Adatgyűjtés a honlapunkon

Ki a felelős a jelen honlapon végzett adatgyűjtésért?

A jelen honlapon történő adatkezelést a honlap üzemeltetője végzi. Elérhetőségi adatai a honlap impresszumában találhatók.

 

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt azáltal gyűjtjük, hogy Ön azokat közli velünk. Ekkor pl. olyan adatokról lehet szó, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi űrlapra ír.

Egyéb adatokat információtechnológiai rendszereink gyűjtenek automatikusan a honlap meglátogatásakor. Ezek mindenekelőtt technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének időpontja). Az adatok gyűjtése automatikusan történik, amint Ön honlapunkra lép.

 

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét annak érdekében gyűjtjük, hogy biztosítsuk a honlap hibátlan rendelkezésre bocsátását. Más adatokat az Ön felhasználói viselkedésének elemzésére használhatunk fel.

 

Milyen adataihoz fűződő jogai vannak Önnek?

Önnek mindenkor joga van díjmentes felvilágosításra a tárolt személyes adatainak forrásáról, címzettjéről és céljáról. Ezenkívül joga van ezen adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérni. Ezzel, valamint további adatvédelmi témájú kérdéseivel bármikor fordulhat hozzánk az Impresszumban megadott címen. Továbbá megilleti Önt az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Harmadik fél szolgáltatók elemzőeszközei és eszközei

Honlapunk meglátogatásakor az Ön böngészési viselkedése statisztikailag kiértékelhető. Ez mindenekelőtt sütikkel (cookie-kkal) és úgynevezett elemzőprogramokkal történik. Böngészési viselkedésének elemzése rendszerint anonim módon történik; a böngészési viselkedés nem köthető Önhöz. Ön az elemzés ellen tiltakozhat, vagy azt bizonyos eszközök használatának mellőzésével megakadályozhatja.

 

2. Általános tudnivalók és kötelező információk
Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetője nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényi adatvédelmi előírásoknak és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Valahányszor Ön jelen honlapot használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adat az az adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat kifejti, mely adatokat gyűjtjük, és mire használjuk őket. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célra történik ez.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az interneten végzett adattovábbítás (pl. e-mailben történő kommunikáció) során biztonsági hiányosságok merülhetnek fel. Harmadik fél hozzáférése elleni teljes körű adatvédelem nem lehetséges.

 

Tájékoztatás az adatkezelőről

A jelen honlapon végzett adatkezelésért felelős:

RAPOOL-RING GmbH
Eisenstr. 12
D-30916 Isernhagen HB

Telefon: +49(0)511 72666-0
Service Telefon : 0800-72666 00
E-Mail: info@rapool.de
Internet: www.rapool.de

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a személyes adatok (pl. név, e-mail cím és hasonlók) kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy  másokkal együtt meghatározza.

 

Az Ön adatkezelési hozzájárulásának visszavonása

Sok adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő a részünkre e-mailben megküldött, tetszőleges formátumú értesítés. A visszavonásig megtörtént adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

 

Az adatgyűjtés elleni tiltakozáshoz különleges esetekben fennálló jog, valamint a közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozáshoz való jog (az ÁAR /Általános adatvédelmi rendelet/ 21. cikke)

Ön bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást  is. Az adatkezelés alapját képező, mindenkori jogalap jelen Adatvédelmi nyilatkozatban található. Ha tiltakozással él, az Ön érintett személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (tiltakozás az ÁAR 21. cikkének (1) bekezdése szerint).

Ha személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, akkor személyes adatai a továbbiakban nem kezelhetők a közvetlen üzletszerzés érdekében (tiltakozás az ÁAR 21. cikkének (2) bekezdése szerint).

 

Az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az adatvédelmi jog megsértése esetén az érintettet megilleti az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. Az adatvédelmi jogi kérdésekben illetékes felügyeleti hatóság annak a szövetségi tartománynak a tartományi adatvédelmi megbízottja, amelyben vállalkozásunk székhelye van. A tartományi adatvédelmi megbízottak listája, valamint elérhetőségi adataik az alábbi link alatt találhatók:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy azokat az adatokat, amelyeket hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése közben automatizáltan kezelünk, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban magának vagy harmadik félnek kiszolgáltassa. Ha Ön az adatok más adatkezelőnek történő közvetlen átvitelét kéri, ez csak akkor történik meg, ha technikailag megoldható.

 

SSL-, ill. TLS-titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és azon bizalmas tartalmak, pl. rendelések vagy ajánlatkérések, átvitelének védelme érekében, amelyeket Ön nekünk mint az oldal üzemeltetőjének küld, SSL-, ill. TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismeri fel, hogy a böngésző címsora „http://”-ről „https://”-re vált, valamint az Ön böngészősorában megjelenő lakatszimbólumról.

Ha aktiválják az SSL-, ill. TLS-titkosítást, az Ön által megküldött adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

 

Tájékoztatás, zárolás, törlés és helyesbítés

Önnek az érvényes jogszabályi rendelkezések keretei között mindenkor joga van díjmentes felvilágosításra a tárolt személyes adatairól, azok forrásáról, címzettjéről, az adatkezelés céljáról, és adott esetben joga van ezen adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Ezzel, valamint további, személyes adatok témájú kérdéseivel bármikor fordulhat hozzánk az Impresszumban megadott címen.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje. Ezzel  kapcsolatosan bármikor fordulhat hozzánk az Impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog az alábbi esetekben áll fenn:

  • Ha Ön nálunk tárolt személyes adatainak pontosságát vitatja, rendszerint időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. Az ellenőrzés idejére Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének k kérje.
  • Ha az Ön személyes adatainak kezelése jogtalanul történt / történik, Ön  törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Ön azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli, jogában áll törlés helyett személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
  • Ha az ÁAR 21. cikkének (1) bekezdése szerint tiltakozott, mérlegelni kell az Ön és  a mi érdekeinket. Amíg megállapításra nem kerül, hogy kinek az érdekei élveznek elsőbbséget, Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje.

Ha személyes adatainak kezelését korlátozta, ezeket az adatokat a tárolás kivételével csak  az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Tiltakozás reklámcélú e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk az ellen, hogy az impresszumlétrehozási kötelezettség keretei között közzétett elérhetőségi adatokat nem kifejezetten kért reklám és tájékoztatóanyag elküldésére használják. Az oldalak üzemeltetői fenntartják azt a jogot, hogy rekláminformációk – pl. kéretlen elektronikus levelekkel (spamekkel) végzett – kéretlen megküldése esetén kifejezetten jogi lépéseket tegyenek.

 

 

3. Adatvédelmi tisztviselő

Törvény szerint előírt adatvédelmi tisztviselő

Vállalkozásunk számára adatvédelmi tisztviselőt jelöltünk ki:

Nadine Hempler
Leitung Datenschutz
Robert-Koch-Straße 26
30853 Langenhagen
0511 / 89 79 84 11
0151 / 29 80 19 39

E-Mail: Nadine.Hempler@datarev.de
Internet: www.datarev.de

 

 

4. Adatgyűjtés a honlapunkon
Sütik

Az internetes oldalak részben úgynevezett sütiket (cookie-kat) használnak. A sütik nem tesznek kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik célja, hogy még inkább felhasználóbaráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék kínálatunkat. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket számítógépén elhelyezünk, és az Ön böngészője tárol.

A legtöbb általunk használt süti úgynevezett „munkamenetsüti” („session cookies”). Az Ön látogatásának befejeztével automatikusan törlődik. Más sütik addig tárolódnak az Ön végberendezésén, amíg nem törli őket. Ezek a sütik teszik lehetővé számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatáskor.

Ön beállíthatja böngészőjét úgy, hogy értesítést kapjon a sütik használatáról, és a sütiket csak egyes esetekben engedélyezze, a sütik elfogadását bizonyos esetekre vagy általánosan kizárja, valamint a böngésző bezárásakor aktiválja a sütik automatikus törlését. A sütik kikapcsolása esetén a jelen honlap funkcionalitása korlátozódhat.

Azok a sütik, amelyek az elektronikus kommunikációs művelet lebonyolításához vagy bizonyos Ön által kívánt funkciók (pl. bevásárlókosár-funkció) rendelkezésre bocsátásához szükségesek, az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint kerülnek tárolásra. A honlap üzemeltetőjének jogos érdekében áll a sütik tárolása, hogy szolgáltatásait műszakilag hibátlanul és optimálisan nyújtsa. Ha egyéb (pl. a böngészési viselkedés elemzéséhez való) sütiket tárol, azokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban külön tárgyaljuk.

 

Szervernaplófájlok

Az oldalak szolgáltatója úgynevezett szervernaplófájlokban gyűjt és tárol automatikusan információkat, amely fájlokat az Ön böngészője automatikusan továbbít számunkra. Ezek az alábbiak:

  • a böngésző típusa és verziója,
  • a használt operációs rendszer,
  • a közvetítő URL,
  • a hozzáférő számítógép gépneve,
  • a szerver lekérdezésének időpontja,
  • az IP-cím.

Ezeket az adatokat nem vonjuk össze más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke honlapjának műszakilag hibátlan ábrázolása és optimalizálása – ehhez kell gyűjteni a szervernaplófájlokat.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül fordul hozzánk megkeresésével, a kapcsolatfelvételi űrlapról származó adatokat az Ön űrlapon közölt elérhetőségi adataival együtt nálunk tároljuk a megkeresés feldolgozása céljából és további kérdések esetére. Hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk ezeket az adatokat.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozása így kizárólag az Ön belegyezése alapján történik (ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja). Ön ezt a hozzájárulást  bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő a részünkre e-mailben megküldött, tetszőleges formátumú értesítés. A visszavonásig megtörtént adatkezelési műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat megőrizzük, amíg fel nem szólít bennünket a törlésükre, vissza nem vonja a tárolásukhoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja meg nem szűnik (pl. megkeresésének befejezett feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a megőrzési határidők – változatlanok maradnak.

 

Adatok (ügyfél- és szerződésadatok) kezelése

Személyes adatokat csak annyiban gyűjtünk, kezelünk és használunk, amennyiben azok a jogviszony létrehozásához, tartalmi kialakításához vagy megváltoztatásához szükségesek (állományadatok). Ez az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amely szerződés vagy a szerződés megkötését megelőző lépések teljesítéséhez megengedi az adatkezelést. Az internetes oldalaink igénybevételéről szóló személyes adatokat (felhasználási adatok) csak annyiban gyűjtjük, kezeljük és használjuk, amennyiben ez szükséges abból a célból, hogy a felhasználó számára lehetővé tegyük, vagy a felhasználóval elszámoljuk a szolgáltatás igénybevételét.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés lezárása vagy az üzleti kapcsolat megszüntetése után töröljük. A törvényes megőrzési határidők változatlanok maradnak.

 

Adattovábbítás szolgáltatásokról és digitális tartalmakról történő szerződéskötés esetén

Személyes adatokat csak akkor adunk át harmadik félnek, ha a szerződés lebonyolításán belül szükséges.

Az adatok kiterjedtebb elküldése nem, illetve csak akkor történik, ha Ön kifejezetten hozzájárult a küldéshez. Adatainak harmadik fél részére történő továbbítása, pl. reklámcélokra, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik meg.

Az adatkezelés alapja az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amely szerződés vagy a szerződés megkötését megelőző lépések teljesítéséhez megengedi az adatkezelést.

 

Adattovábbítás szerződéskötés esetén online boltok, kereskedők és az áruküldés számára

Személyes adatokat csak akkor adunk át harmadik félnek, ha a szerződés lebonyolításának keretei között szükséges, esetleg az áru szállításával megbízott vállalkozásoknak, vagy a fizetés lebonyolításával megbízott pénzintézetnek. Az adatok kiterjedtebb elküldése nem,  ill. csak akkor történik, ha Ön kifejezetten hozzájárult a küldéshez. Adatainak harmadik fél részére történő továbbítása, pl. reklámcélokra, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik meg.

Az adatkezelés alapja az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amely szerződés vagy a szerződés megkötését megelőző lépések teljesítéséhez megengedi az adatkezelést.

 

 

5. Közösségi médiák

Közösségimédia-bővítmények Shariff gombbal

Oldalainkon közösségi médiák bővítményeit (pluginjait) használjuk (pl. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

A bővítmények a rendszerint a közösségi média mindenkori logójáról ismerhetők fel. Ezeket a bővítményeket csak az úgynevezett „Shariff” megoldással együtt használjuk  annak érdekében, hogy honlapunkon biztosítsuk az adatvédelmet. Ez az alkalmazás megakadályozza, hogy a honlapunkon integrált bővítményadatok már az oldal első felkeresésekor átadásra kerüljenek a mindenkori szolgáltatónak.

A szolgáltató szerverével csak akkor jön létre közvetlen összeköttetés, ha Ön az ahhoz tartozó kapcsolóra kattintva aktiválja a mindenkori bővítményt (hozzájárulás). Amint aktiválja a bővítményt, a mindenkori szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy Ön IP- címével felkereste oldalunkat. Ha egyúttal bejelentkezett közösségimédia-fiókjába (pl. Facebook), akkor a mindenkori szolgáltató hozzárendelheti oldalaink meglátogatását az Ön felhasználói fiókjához.

A bővítmény aktiválása az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében hozzájárulásnak minősül. Ön ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja.

 

Facebook-bővítmények (Tetszik és Megosztás gomb)

Oldalainkba beépítettük a Facebook közösségi hálózat bővítményeit, szolgáltató: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. A Facebook-bővítményeket az oldalunkon található Facebook logóról vagy a „Tetszik” („Like”) gombról ismeri fel. Itt talál áttekintést a Facebook-bővítményekről:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ha Ön meglátogatja oldalainkat, a bővítményen keresztül közvetlen kapcsolat jön létre böngészője és a Facebook-szerver között. Ezáltal a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön IP-címével felkereste oldalunkat. Ha a Facebook „Tetszik” gombjára kattint, miközben be van jelentkezve Facebook-fiókjába, oldalaink tartalmára mutató linket helyezhet el a Facebook-profilján. Ezáltal a Facebook oldalaink meglátogatását hozzárendelheti az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem kapunk tájékoztatást az elküldött adatok tartalmáról, sem az adatok Facebook általi használatáról. Erről a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál további információkat: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ha Ön nem óhajtja, hogy a Facebook oldalaink meglátogatását hozzá tudja rendelni Facebook felhasználói fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki Facebook felhasználói fiókjából.

A Facebook-bővítmények használata az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy az oldal a közösségi médiákban a lehető legszélesebb körben látható legyen.

 

Twitter-bővítmény

Oldalainkba beágyaztuk a Twitter-szolgáltatás funkcióit. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA nyújtja. A Twitter- és a

„Retweet” funkció használata az Ön által meglátogatott honlapokat összekapcsolja az Ön Twitter-fiókjával, és ismerteti más felhasználókkal. Ennek során adatok átadása is történik a Twitter felé. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem kapunk tájékoztatást az elküldött adatok tartalmáról, sem az adatok Twitter általi használatáról. Erről a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában talál további információkat: https://twitter.com/privacy.

A Twitter-bővítmény használata az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy az oldal a közösségi médiákban a lehető legszélesebb körben látható legyen.

A Twitternél alkalmazott adatvédelmi beállításait Ön a fiókbeállításokban, a https://twitter.com/account/settings alatt módosíthatja.

 

Google+-bővítmény

Oldalaink használják a Google+ funkcióit. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Információk gyűjtése és továbbítása: Ön a Google+ gomb segítségével világszerte információkat tehet közzé. Ön és más felhasználók a Google+ gombon keresztül személyre szabott tartalmakat kapnak a Google-tól és partnereinktől. A Google tárolja azt az információt, amelyet Ön +1-tartalomként adott meg, valamint az arról az oldalról szóló információkat is, amelyet Ön a +1-re kattintva megtekintett. Az Ön +1-ei profilnevével és fényképével együtt hivatkozásként jelenhetnek meg a Google-szolgáltatásokban, mint pl. a keresési eredményekben, Google-profiljában vagy a honlapok és internetes hirdetések más helyein.

A Google információkat rögzít az Ön +1-tevékenységeiről, hogy az Ön és mások számára javítsa  a  Google-szolgáltatásokat.  A  Google+  gomb  használhatósága  érdekében  Önnek

világszerte látható, nyilvános Google-profilra van szüksége, amelynek tartalmaznia kell legalább a profilhoz kiválasztott nevet. Ezt a nevet használja valamennyi Google- szolgáltatásban. Némely esetben ez a név másik nevet is helyettesíthet, amelyet Ön a Google-fiókján keresztül tartalommegosztások esetén használt. Google-profiljának azonosítása megjelenhet azon felhasználók számára, akik ismerik az Ön e-mail címét, vagy más azonosító információval rendelkeznek Önről.

Az összegyűjtött információk felhasználása: Az Ön által rendelkezésre bocsátott információkat az említett használati célokon kívül az érvényes Google adatvédelmi rendelkezések szerint használjuk fel. A Google lehetőség szerint összesített statisztikákat tesz közzé a felhasználók +1-tevékenységeiről, ill. felhasználóknak és partnereknek továbbítja ezeket, pl. kiadóknak, hirdetőknek vagy kapcsolódó honlapoknak.

A Google+-bővítmény használata az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy az oldal a közösségi médiákban a lehető legszélesebb körben látható legyen.

A Google adatvédelmi rendelkezéseit itt találja: https://www.google.de/intl/de/policies/?fg=1.

 

 

6. Elemzőeszközök és reklám
Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ. Ezek szövegfájlok, amelyek számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetővé teszik a honlap Ön által történő használatának elemzését. A süti révén a honlap Ön általi használatáról létrehozott információkat rendszerint a Google USA-beli szerverére küldik, és ott tárolják.

A Google Analytics-sütik mentése és az elemzőeszköz használata az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói viselkedés elemzése annak érdekében, hogy mind internetes kínálatát, mind reklámját optimalizálja.

 

IP-anonimizálás

Jelen honlapon aktiváltuk az IP-anonimizálás funkciót. Ezáltal a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti, mielőtt elküldi az USA-ba. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím elküldésre kerül a Google USA-beli szerverének, és ott rövidítik le. Ezeket az információkat a Google jelen honlap üzemeltetőjének megbízásából arra fogja felhasználni, hogy kiértékelje a honlap Ön által történő használatát, jelentéseket állítson össze a honlapon végzett tevékenységekről, valamint a honlap üzemeltetője számára a honlap és az internet használatához fűződő további szolgáltatásokat nyújtson.. A Google Analytics keretei között az Ön böngészője által továbbított IP-címet más Google-adattal nem vonják össze.

 

Böngészőbővítmény

A sütik tárolását Ön böngészőszoftverének megfelelő beállításával akadályozhatja meg; felhívjuk azonban szíves figyelmét: ekkor előfordulhat, hogy adott esetben nem tudja jelen honlap összes funkcióját teljes terjedelmében használni. Ezen túlmenően a süti által létrehozott, és a honlap Ön által történő használatára vonatkozó adatok Google számára végzett rögzítését (az Ön IP-címét is beleértve), valamint ezen adatok Google által történő feldolgozását oly módon akadályozhatja meg, hogy letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Adatainak a Google Analytics által végzett gyűjtését a következő linkre kattintva akadályozhatja meg. Ez „opt-out” sütit helyez el, amely megakadályozza adatainak rögzítését, ha jelen honlapot a jövőben meglátogatja: A Google Analytics kikapcsolása.

A felhasználói adatok Google Analytics-szolgáltatás során történő kezeléséről a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál több információt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Megbízásból végzett adatkezelés

A Google-val szerződést kötöttünk az adatok megbízásból végzett kezeléséről, és a Google Analytics használata során maradéktalanul végrehajtjuk a németországi adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

 

Demográfiai jellemzők a Google Analytics-szolgáltatás esetén

Jelen honlap használja a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját. Ezáltal olyan jelentések készíthetők, amelyek az oldal látogatóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődési körökre vonatkozó reklámjaiból és harmadik fél szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Nem rendelhetők hozzá meghatározott személyhez. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja Google-fiókjában a hirdetési beállításokon keresztül, vagy a „Tiltakozás az adatgyűjtés ellen” pontban leírtak szerint általánosan le is tilthatja adatainak Google Analytics által végzett gyűjtését.

 

 

7. Hírlevél
Hírlevéladatok

Ha meg szeretné kapni a honlapon felajánlott hírlevelet, szükségünk van e-mail címére, valamint azokra az információkra, amelyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön-e a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárul-e a hírlevél fogadásához. További adatokat nem, ill. csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk megküldésére használjuk fel, és nem adjuk át harmadik fél részére.

A hírlevél-feliratkozási űrlapon megadott adatok kezelése kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja). Az adatok, az e-mail cím tárolásához, valamint ezeknek a hírlevél elküldésére történő felhasználásához adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, pl. a hírlevélben szereplő „Leiratkozás” linken keresztül. A már megtörtént adatkezelési műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által hírlevélküldés céljára nálunk rögzített adatokat a hírlevélről  történő leiratkozásig tároljuk, és a hírlevél lemondása után töröljük. A nálunk egyéb célra tárolt adatokat (pl. a tagterülethez tartozó e-mail címeket) ez nem érinti.

 

 

8. Bővítmények és eszközök
YouTube

Honlapunk használja a Google által üzemeltetett YouTube-oldal bővítményeit. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha Ön megtekinti valamelyik YouTube-bővítménnyel ellátott oldalunkat, kapcsolat jön létre a YouTube-szerverekkel. Ennek során a YouTube-szerverhez továbbításra kerül, hogy mely oldalainkat tekintette meg.

Továbbá a YouTube különböző sütiket tárolhat az Ön végberendezésén. A YouTube a sütik segítségével tesz szert információra honlapunk látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák készítésére, a felhasználóbarátság javítására és csalási kísérletek megelőzésére használják. A sütik addig tárolódnak az Ön végberendezésén, amíg nem törli őket.

Ha bejelentkezett YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési viselkedését közvetlenül hozzárendelje az Ön személyes profiljához. Ezt oly módon akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube használata online ajánlataink érdeklődést keltő megjelenítése érdekében történik. Ez az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint jogos érdeknek minősül.

A felhasználói adatok kezeléséről a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál további információkat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Maps

Ez az oldal API-n keresztül a Google Maps-térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Maps funkcióinak használatához szükség van az Ön IP-címének tárolására. Ezt  az információt általában az egyik USA-beli Google-szerverre továbbítják, és ott tárolják. Jelen oldal szolgáltatójának erre az adatátvitelre nincs befolyása.

A Google Maps használata annak érdekében történik, hogy online ajánlataink érdeklődést keltően jelenjenek meg, a honlapon általunk megadott helyeket pedig könnyen megtalálják. Ez az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint jogos érdeknek minősül.

A felhasználói adatok kezeléséről a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál több információt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.