ATORA    Všestranně dokonalá

  • Rekordní výnosy semen
  • Neuvěřitelná olejnatost nad 50 %
  • Pevné zdraví
  • Maximální stabilita výnosu

REKORDNÍ VÝNOS SEMEN

ATORA je výjimečný hybrid s fantastickou plastičností. Velmi vysoké výnosy semen a oleje podává napříč celou Evropou. V 7 zemích registrace v roce 2016 dosáhl nadprůměrných výsledků na 102 ze 114 zkušebních lokalit. První výsledky v České republice potvrzují, že se jedná o mimořádný materiál. V 1. roce státních zkoušek nový hybrid předvedl v průměru ČR rekordní výnos semen 7,54 t/ha. První místo zaujmul v praxi u členů SPZO viz graf, špičkou je také v poloprovozních pokusech např. ČZU Praha (4,71 t/ha z osmi lokalit).

ZDRAVOTNÍ STAV

Progresivní šlechtění hybridu ATORA přináší nadprůměrné odolnosti vůči spektru významných chorob řepky. Hodnocení ÚKZÚZ: fómové černání stonku (6,7), hlízenka obecná (6,3), čerň řepková (7,0), verticilliové vadnutí (7,1) a plíseň šedá (7,7).

ROBUSTNÍ HYBRID

Absolutně robustní: vzrůstný habitus (167 cm), robustní kořeny, robustní lodyhy, robustní a pevné šešule. Pevné lodyhy hybridu zajišťují velmi dobrou odolnost porostu proti poléhání (6,8). ATORA patří mezi nejsilněji větvící hybridy na trhu.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Mimořádně vysoký výnosový potenciál.