KUGA  ÚJ  V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE

  • Výnosný, plastický a raný hybrid
  • Výjimečná zimovdornost a mrazuvzdornost
  • Vysoká stres-tolerance

VE ZNAMENÍ HOUŽEVNATOSTI A PLASTIČNOSTI

KUGA je vysoce výnosný raný až středně raný hybrid. Ohromující vitalita rostlin v počátečním vývoji na podzim i po zimě a bezkonkurenční úroveň přezimování utváří z hybridu mimořádný materiál adaptabilní k extrémním podmínkám pěstování. Hybrid KUGA nastavuje zcela nová měřítka významných hospodářských vlastností, které je schopen předvést i v provozních podmínkách.

KUGA – ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ

Inovativní šlechtění hybridu přináší významné zlepšení „fi tness“ kondice rostlin v průběhu celé vegetace. Napomáhá tím tak řešit aktuální problémy jako například poškození larvami květilek, dřepčíků a mšicemi. KUGA vytváří středně vysoký porost (162 cm) s nadprůměrnou odolností proti poléhání se známkou 7,3 na průměr 6,8 (ÚKZÚZ 2014–16).

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Vysoká marazuvzdornost a zimovzdornost, vysoká stres tolerance.