Kitekintés: a repcemag árának várható változása 2017-ben és értékesítési stratégiák

Az idei RAPOOL szakmai napok nyitórendezvénye, 2017. január 24.

Thomas Mielke, az ISTA Mielke GmbH ügyvezetője előadásának rövid összefoglalója, 21077 Hamburg, Langenberg 25.

Tel.: 040 761050-21 Thomas.Mielke@oilworld.de / www.oilworld.de  

A repceárak Németországban és az Európai Unióban az utóbbi tíz hónapban a világpiaci ár változásának hatására kedvezően alakultak. Az elmúlt évben ugyanitt az volt a tanácsom, hogy nemcsak az előző évi, hanem az idei termés értékesítésével is célszerű kivárni, mivel a 34-35 eurós termelői ár akkori megítélésem szerint túl alacsony volt. Arra hivatkoztam, hogy az egész világon kevés lehet a rendelkezésre álló növényi olaj, ami a 2016. január és február közötti időszakban még nem volt egyértelműen megállapítható, mert nem állt minden adat rendelkezésre, de az OIL WORLD a prognózisaiban már figyelembe vette. Ma – visszatekintve – tudjuk, hogy a 2016-os naptári évben, amióta növényi olajat állítanak elő, első alkalommal esett vissza a teljes termelés (3,0 millió tonnával), és a hiány a felhasznált mennyiséghez képest akár 6,0 millió tonna is lehetett, ami a tartalékok drámai mértékű felélését tette szükségessé az egész világon.

A repceárak Németországban és az Európai Unióban az utóbbi tíz hónapban a világpiaci ár változásának hatására kedvezően alakultak. Az elmúlt évben ugyanitt az volt a tanácsom, hogy nemcsak az előző évi, hanem az idei termés értékesítésével is célszerű kivárni, mivel a 34-35 eurós termelői ár akkori megítélésem szerint túl alacsony volt. Arra hivatkoztam, hogy az egész világon kevés lehet a rendelkezésre álló növényi olaj, ami a 2016. január és február közötti időszakban még nem volt egyértelműen megállapítható, mert nem állt minden adat rendelkezésre, de az OIL WORLD a prognózisaiban már figyelembe vette. Ma – visszatekintve – tudjuk, hogy a 2016-os naptári évben, amióta növényi olajat állítanak elő, első alkalommal esett vissza a teljes termelés (3,0 millió tonnával), és a hiány a felhasznált mennyiséghez képest akár 6,0 millió tonna is lehetett, ami a tartalékok drámai mértékű felélését tette szükségessé az egész világon.

A repcemagárak érezhetően emelkedtek, és 2017 januárjában a MATIF-nál februári értékesítésre 415-420 euró körül, 2017. augusztusi értékesítésre pedig 389-390 euró körül alakultak. A repcemagárra a megemelkedett növényiolaj-árak is hatottak.

További árfelhajtó tényező volt a repce a 2016–2017-es gazdasági évben világszerte tapasztalt terméscsökkenése. A világon az utóbbi öt év legkisebb mennyiségét, 62,1 millió tonnát termeltek, ami mintegy 7,4 millió tonnával marad el a három évvel ezelőtti maximális termésmennyiségtől. Nemcsak Németországban és az Európai Unióban volt megfigyelhető terméscsökkenés, hanem Kínában és Ukrajnában is. A kínai repce mennyisége az utóbbi öt évben gyakorlatilag a felére, mintegy 6 millió tonnára apadt. Az Európai Unióban a termés csak 21,1 millió tonna volt a kedvezőtlen időjárás, a növénybetegségek és a termőterület csökkenése miatt (két évvel korábban 24,3 millió tonna). A repcekínálat jelenleg nagyon szűk, a tartalékok szintje alacsony, sok termelő visszatartja a megmaradt készleteket, a feldolgozóipar csak nagy nehézségekkel képes a szükségleteit fedezni. A repce feldolgozása Németországban és az Európai Unióban valójában 2016 júliusa és decembere között várakozáson felüli volt, viszont a behozatal szintje viszonylag alacsony maradt.

Kitekintés

A pálmaolaj világpiaci kínálata várhatóan még 2017. márciusig vagy áprilisig szűkös marad. A tavaly kismértékben megnövekedett termelés ellenére a rendkívül kevés tartalék miatt a világpiaci kínálat és a kiviteli mennyiségek márciusig vagy áprilisig tovább csökkennek. Az olaj- és zsírtermékekből továbbra sincs elég. Sok fogyasztó csak egyik napról a másikra élve, a lecsökkent tartalékokból fogja tudni szükségletét fedezni. Körülbelül 2017 májusától vagy júniusától várható, hogy a helyzet megoldódik és csökken a pálmaolaj és a szójaolaj ára. Ez az árcsökkenés viszonylag kismértékű lesz, és a 2017-es év második felében az árnövekedés tempója felgyorsul. Ennek megfelelően árcsökkentő hatásokra számítok a repcemag és a repceolaj piacán.

Ma még túl korai lenne biztosat állítani az új termés alakulásáról. Arra számítunk, hogy Németországban és az Európai Unióban 2017 nyarára növekszik a repcetermesztés, bár az őszi káposztarepce vetésterülete, különösen Németországban, Angliában, Lengyelországban és néhány más uniós tagországban, részben elmarad a várakozásoktól. Sok még a kérdőjel, különösen a növényi betegségek és kártevők által előidézett problémák miatt. Az idén az unió vonatkozásában a repcetermés mérsékelt, mintegy 1-2 millió tonnás növekedésére számítunk a 2016. évi rendkívül rossz terméshez képest.

A repcemagárak stabilabban alakultak, mint a búzaárak. Áprilisban és májusban a vetésterület várhatóan sok országban a repce és canola javára változik majd. Mindenekelőtt Kanadában lehet számítani a vetésterület legalább 4-5%-os növekedésére, amely talán Ausztráliában is növekszik. Viszont Kínában a repcetermesztés alacsony szinten maradhat; legalábbis a rendelkezésre álló információk nem jelzik az idei termést biztosító vetésterület növekedését. Ezért arra lehet számítani, hogy a repce és a canola világpiaci kínálata 2017/18-ban viszonylag alacsony szintű lesz.

Mindezek ellenére arra számítok, hogy mind az európai, mind a világpiacon 2017 áprilisától vagy májusától a repcemag ára csökkenni fog. Ármeghatározó hatása ismét a növényolajok, különösen a pálmaolaj árának lesz. Már áprilisban vagy májusban javuló ellátás jellemzi majd a piacot, aminek hatására a pálmaolaj és általában minden növényi olaj ára csökken. Ez lesz hatással a repcemag árára is.

A német és az európai repcetermelők szempontjából értékelve a helyzetet ezért úgy gondolom, hogy tanácsos az új termés szokásosnál nagyobb részét már 2017 áprilisában vagy májusában értékesíteni. Az optimális időpontot természetesen mindig nehéz előre meghatározni. A MATIF-nál lehetséges az elkövetkező 4–10 héten belül minimális áremelkedés mintegy 400 euróig, amit mint kínálkozó lehetőséget célszerű kihasználni az értékesítésre. De nem árt az óvatosság, mivel a piaci helyzet már hamarabb is változhat.

Az OIL WORLD csapata szívesen támogatja Önt értékesítési tervei és döntési stratégiái kidolgozásában. Heti jelentéseket teszünk közé, amelyekben tájékoztatunk a globális piaci helyzetről, prognózisokat adunk a termelésről, a fogyasztásról, az árakról, és ily módon szeretnénk ügyfeleinknek segíteni abban, hogy betekintést kapjanak a lehetséges tendenciák alakulásába. Ha Önnek kérdései lennének, telefonon szívesen válaszolunk. 

Thomas Mielke

© Copyright 2017 ISTA Mielke GmbHFüggetlen elemzések és prognózisok. Minden olyan információ és forrás, amelyre a jelen elemzésünkben hivatkozunk, megbízhatónak tekinthető. Fenti tájékoztatónkat a lehető legnagyobb gondossággal és teljességgel készítettük el, azonban prognózisaink helyességére semmilyen garanciát nem tudunk vállalni.