Drónokkal vizsgáljuk a repcetáblákat

Egyre terjed a drónok használata, ám a mai napig nem körvonalazódott tisztán a mezőgazdaságban betöltött szerepük. Az azonban vitathatatlan, hogy egy nagy felbontású kamerával ellátott drón akár 50-60 méter magasból, egészen más szemszögből képes megmutatni a tábláinkat. Speciális kamerával (pl. NDVI) pedig olyan gócokat is megláthatunk, amit egyébként aligha vennénk észre.

Ami a szemnek láthatatlan

A RAPOOL Hungária Kft. rendszeresen végez fajtakísérleteket abból a célból, hogy a piaci bevezetés előtt álló hibrideket tesztelje, kipróbálja. Egyik lényeges szempont a hibridek karakterisztikájának, fejlődésdinamikájának vizsgálata. Lényeges számunkra, hogy a bevezetés előtt álló hibrideket ne csak kisparcellás kísérletekben, hanem nagyobb parcellákban, nagyüzemi körülmények között is megismerjük. Míg a kisparcellák méretükből adódóan könnyen átláthatóak és legtöbb esetben akár körbe is járhatóak, addig egy akár közel egyhektáros repcebemutató parcella virágzáskor szemmagasságból már csak részlegesen értékelhető, az állomány sűrűségéből adódóan a parcellák közepe nem is közelíthető meg gyalogosan. Ezekre az esetekre nyújt segítséget számunkra a távérzékelés, azon belül is a drónok használata. Modern képalkotási módszerekkel feltérképezhetjük a teljes parcellát úgy, hogy a tábla közepéről is készíthetünk felvételeket, ezáltal megfigyelhetjük és elemezhetjük az ott található növények viselkedését.

Mérhető a virágzás hossza, a leszáradás üteme és a termésveszteség

Egy hibrid karakterizálásához az érésidejének, virágzása hosszának ismerete elengedhetetlen. Általánosan elterjedt, hogy a virágzás kezdetét és végét az adott naptári év első napjától számítjuk. A kisparcellás értékelés során pontosan megállapítható a virágzás kezdete, míg a mezoparcellák esetében a nagy területi kiterjedés miatt a parcellán belül is megfigyelhetőek különbségek. A virágzási index segítségével megbecsülhetjük a parcellában található virágok számát. A dinamikai görbéből tisztán láthatóvá válik a fővirágzás ideje (a görbe legmagasabb pontja). Megtudhatjuk, hogy melyek azok a hibridek, amelyek viszonylag korán és gyorsan, valamint amelyek egyenletesebben, lassabban bontják ki virágaikat.

 

A virágzást követően drónra szerelt NDVI-kamera segítségével mértük az egyes hibridek leszáradásának gyorsaságát. A természetes érési folyamat során a hibridek különböző ütemben sárgulnak, majd barnulnak meg, ezt a folyamatot jól szemlélteti az NDVI-értékek az idő előrehaladtával mért csökkenése. 2019-ben Polgárdiban a kísérleti parcellákban állományszárítást végeztünk, ezért a vizsgált hibridek leszáradásának ütemében nem látható lényeges különbség. Az ütemezett érést elősegítő deszikkálószerek használatának korlátozásával azonban egyre jobban előtérbe kerül az egyes hibridek természetes érési viselkedésének ismerete. Azokban a gazdaságokban, ahol a betakarítás idején kialakuló munkacsúcs komoly problémát okoz, érdemes több eltérő éréscsoportú hibridet választani, hogy a repce érésével egy menetben az aratás is folyamatosan megoldható legyen.

 

A modern repcehibridekkel szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény a becőstabilitás. A repce érése során a kedvezőtlen időjárási körülmények következtében (aszály, szél, jégeső stb.) a becők felnyílnak, és még a betakarítás megkezdése előtt a bennük található magok kiperegnek. Az idő előtt kihullott magokból akár kis mennyiségű csapadék hatására kifejlődő csíranövények zöldfelületi indexének mérésével megbecsülhető a becők felnyílásának mértéke. Minél alacsonyabb a zöldfelületi index értéke, annál kevesebb a parcellákban a kipergési veszteség.

A távérzékelési megoldásokra döntéstámogatási rendszerként kell tekinteni, ami a termelőknek is segítséget nyújt döntéseik előkészítésében. Az adatok helyes értelmezéséhez elengedhetetlen a kellő szaktudás, a többéves tapasztalat és a termőterületek ismerete.

 
Frakcionált vetőmag

Nem csupán a hibrid-előállítás folyik jövőbe mutató technológiával, az elkészült terméket, a vetőmagot is fel kell készíteni a precíziós gazdálkodás elvárásaira. Ennek érdekében az előállításból beérkező vetőmagtételeinket gondos ellenőrzést követően méret szerint osztályozzuk, különválasztjuk (rostáljuk). Ezzel biztosítjuk, hogy a zsákjainkba a hazai sztenderdeknél egyenletesebb méretű vetőmagok kerülhessenek. A modern precíziós és szemenkénti vetéstechnológia megköveteli a homogén magméretet, és a frakcionált vetőmag a hagyományos vetőgépek használatakor is egyenletesebb magadagolást tesz lehetővé. Az azonos mélységre és egyforma távolságra vetett, azonos méretű, frakcionált vetőmagok használatával a fiatal növények szinte egyszerre kelnek ki és fejlődnek. Ez biztosítja az egyenletes állomány kialakulását, egyben megkönnyíti az őszi növényápolási és növényvédelmi feladatok ellátását.

Pálffy András
termékfejlesztő
 


Vetőmag-katalógusunk lapozható formában elérhető az alábbi linkekre kattintva.
Download     ePaper