Dél-dunántúli növényvédelmi előrejelzés repcében – 2022. április 26.

A RAPOOL a repcetermesztők munkájának támogatására állapotfelmérést és növényvédelmi előrejelzést készít Vörös Géza és Nemes Zoltán közreműködésével. 

Három helyszínen és talajtípuson (Decs: réti öntéstalaj, Bonyhád: Ramann-féle barnaföld és Mözs: csernozjom) rendszeresen vizsgáljuk az állományokat és javaslatot adunk a szükséges beavatkozásokra. Az ország déli részén uralkodó klimatikus viszonyok lehetővé teszik, hogy a károsítók megjelenését idejében észleljük, és ennek megfelelően tegyünk ajánlásokat termelő partnereink számára.

Mözsön a fővirágzatok 30%-a virágzik (BBCH 63), a növénymagasság: 80-100 cm. Bonyhádon 50%-os virágzás, terméskötődés kezdete (BBCH 65) fenológiai állapotot láttunk, a növényzet 120-140 cm magas, a kedvező időjárás hatására sok új oldalelágazás (virágzat) képződött. Decsen a fővirágzatok 20%-a virágzik (BBCH 62), 50-60 cm-es a növénymagasság, a sűrű állományban a szárak nem nőttek meg a kívánt magasságra. A talajhőmérséklet a három helyszínen 10 cm mélyen 13-14 °C-os.

Mözsön a múlt heti, jelentős mennyiségű csapadék (20-25 mm) és az enyhébb idő a repce fejlődését és virágzását felgyorsította. A sárga tálban 12 repcefénybogár, 16 repcebecő-ormányos és 4 földibolha volt, ám a vizes sárga tál a sárgán virágzó növényállomány tövében jelenleg előrejelzési célú funkciót nem tölt be. A virágzatokon repcebecő-ormányosok és repcefénybogarak nagyon sok imágója károsít, de a kezeletlen részben sok a bundásbogár is. A táblát a méhek intenzíven járják. A fűhálózás eredményei (db/5x10 hálócsapás átlaga, kezelt/kezeletlen): 0/0 repceszárormányos, 196,2/68,8 repcebecő-ormányos, 2,0/0 bundásbogár, 43,0/26,8 repcefénybogár.

Bonyhádon a sárga tálban 12 repcebecő-ormányost, 2 repceszárormányost, 5 repcefénybogarat, 8 repcebolhát és 4 nárciszlegyet találtunk. Az egyöntetű sárga színpompa következtében a sárga tál tartalma itt sem mérvadó. A növényeken zúgnak a méhek és sok a nárciszlégy is. A virágokon apró lyuggatások mutatják a fénybogarak és a becőormányosok rágásait. A fűhálózás eredményei: 0,4/0 repceszárormányos, 135,4/62,0 repcebecő-ormányos, 156/79,2 repcefénybogár, 5,0/6,4 nárciszlégy. A repcében a négy nappal ezelőtt elvégzett rovarölő szeres kezelés hatása megszűnőben van, rövidesen ismételt védekezés szükséges.

Decsen a sárga tál tartalma 4 repcefénybogár, 5 repcebecő-ormányos, 2 fűbolha. A virágokon jól látszik a fénybogarak és becőormányosok lyuggatása, a kártevők a virágzó szárakra összpontosulnak. Több helyen a repceszárormányos kártételéből eredő szárcsavarodás, deformáció figyelhető meg. A fűhálózás eredményei: 0 repceszárormányos, 28,4 repcebecő-ormányos, 42,6 repcefénybogár, 0,6 bundásbogár, 2,4 nárciszlégy. A méhek, vadméhek intenzíven járják a növényeket, a bőséges csapadék a terméskilátásokat jelentősen javítja. A rovarölő szeres védekezés indokolt, mert a kártevők egyedszáma ugrásszerűen növekszik.

Javaslat: A virágzó repcében a repcebecő-ormányos imágóinak gyorsan növekvő egyedszáma jelenti a legnagyobb veszélyt. A rovarölő szeres védekezések vázát a méhekre nem kockázatos hatóanyagok (tau-fluvalinát, acetamiprid) adják, melyeket napközben is kijuttathatunk. A fenti kezelések hatástartama a repce legérzékenyebb fejlődési szakaszában csupán néhány nap, a fénybogarak és becőormányosok rendkívül intenzív betelepedése mellett. A megkötődő becőkre nézve a becőormányos kártétele végzetes lehet, ezért ha virágzatonként 1 imágót látunk, a permetezést ne halogassuk!