Dél-dunántúli növényvédelmi előrejelzés repcében – 2022. március 17.

A RAPOOL a repcetermesztők munkájának támogatására állapotfelmérést és növényvédelmi előrejelzést készít Vörös Géza és Nemes Zoltán közreműködésével. 

Három helyszínen és talajtípuson (Decs: réti öntéstalaj, Bonyhád: Ramann-féle barnaföld és Mözs: csernozjom) rendszeresen vizsgáljuk az állományokat és javaslatot adunk a szükséges beavatkozásokra. Az ország déli részén uralkodó klimatikus viszonyok lehetővé teszik, hogy a károsítók megjelenését idejében észleljük, és ennek megfelelően tegyünk ajánlásokat termelő partnereink számára.

Mindhárom területen a növények a szárba indulás kezdete (BBCH 30) fenológiai állapotban vannak, az oldalhajtások egy része a csapadékszegény, télies időjárás miatt elszáradt. 10 centiméter mélyen a talajhőmérséklet Mözsön 9,5 oC, Bonyhádon és Decsen 7-8 oC körül alakul. Bonyhádon a napokban lombtrágyázást végeztek Polybor 2,0 l/ha dózisával, újabb rovarölő szeres kezelés a februári bonyhádi védekezést követően sehol sem történt.

 
 
 
 

Mözsön és Decsen a sárga tálakban több tucat, míg Bonyhádon csupán két repceszárormányos, néhány repceormányos, repcebolha és repcefénybogár volt. Mözsön 1-2, Bonyhádon a kezeletlen területen és Decsen 5-6 ormányost fogtak 10 hálócsapásonként a fűhálók. A mezei pocok már mindenhol megjelent és szaporodik.

 
 

A növények tövénél és a szárkezdeményekben 1-2 ormányosimágó lapul növényenként, Mözsön jelentős a bolharágás is. Az ormányosok megkezdték a táplálkozást és ezzel a károsítást a növényvédő szerrel nem kezelt területeken, Bonyhádon a kezelt részen ugyanakkor alig volt erre utaló jel. Viszont petézésre utaló nyomokat – feltételezhetően a károsítási küszöbérték alatti hőmérséklet miatt – egyik helyen sem láttunk.

Javaslat: Az utóbbi napokban jellemző reggeli fagyok és nagy hőingadozások a repceszárormányos és a nagy repceormányos peterakásának nem kedveztek. A léghőmérséklet emelkedésével, 12 °C fölött a peték lerakása megindulhat és tartósabb melegedés esetén, 15 °C fölött általánossá válhat. Az aszály ellenére a szárba indulás folyamatban van, ebben a fenológiai stádiumban az ormányosok kártételére a repce nagyon érzékeny. A súlyos károkozás megelőzése érdekében a még nem védett táblákon feltétlenül indokolt a permetezés lambda-cihalotrin, gamma-cihalotrin, etofenprox vagy foszmet hatóanyagú rovarölő szerekkel. Ahol már történt védekezés, az ormányosegyedszám további ellenőrzése szükséges. Ha az ormányosok száma növényenként egynél több, feltétlenül permetezzünk!

A szárazság következtében a mezei rágcsálók egyedsűrűsége ugrásszerűen megnövekedhet; ha 100 m2-en kettőnél több lakott járatot számolunk meg, a védekezés indokolt. Erre a klórfacinon hatóanyagú Pocok-Tox készítményt javasoljuk 10 kg/ha dózisban a járatokba adagolva. A szer kijuttatása szükséghelyzeti felhasználási engedélyhez kötött, ami a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának hozzájárulásával történhet.