Dél-dunántúli növényvédelmi előrejelzés repcében – 2022. március 24.

A RAPOOL a repcetermesztők munkájának támogatására állapotfelmérést és növényvédelmi előrejelzést készít Vörös Géza és Nemes Zoltán közreműködésével. 

Három helyszínen és talajtípuson (Decs: réti öntéstalaj, Bonyhád: Ramann-féle barnaföld és Mözs: csernozjom) rendszeresen vizsgáljuk az állományokat és javaslatot adunk a szükséges beavatkozásokra. Az ország déli részén uralkodó klimatikus viszonyok lehetővé teszik, hogy a károsítók megjelenését idejében észleljük, és ennek megfelelően tegyünk ajánlásokat termelő partnereink számára.

Mindhárom terület a szárba indulás – zöld bimbók megjelenése (BBCH 32–51) fenológiai állapotban van, az aszály egyre súlyosabb, Decsen visszafordíthatatlan károkat okoz a növényekben. A talajhőmérséklet 10 cm mélyen 10 fok körül alakul.

Mözsön és Decsen a sárga tálakban a felmelegedés hatására rengeteg rovart találtunk, túlnyomórészt repceszárormányosokat, de repcefénybogarat, Mözsön földibolhát, Decsen csíkos káposztabolhákat is. Az oldalhajtások tövében táplálkozási nyomok láthatók, a peterakás elkezdődött, de még nem nagy mértékű. Bonyhádon viszont csak néhány repceszárormányost és fénybogarat fogtak a sárga tálcsapdák. A kezeletlen táblarész növényein kevés rágásnyomot láttunk, petéket nem találtunk, a tövek közepén 1-2 ormányosimágó tartózkodik.

Mözsön egyre kevesebb ormányosimágó fordul elő a tövek között, amit a fűhálózás eredménye is igazol: átlagban 1 repceszárormányos és 1 földibolha-imágó 10 hálócsapásonként. A táblán a szemle napján rovarölő szeres kezelés történt Imidan 50 WP-vel. Bonyhádon a kontrollterületen 3-4 repceszárormányost és 2 repcefénybogarat fogtunk 10 hálócsapásonként, a rovarölő szerrel kezelt területen 0-1 repceszárormányost; repcefénybogarat és fűbolhát egyet sem. A megelőző Rapid CS-kezelés a kártevők egyedszámát még féken tartja. A mezeipocok-népesség tovább nőtt, egyre több lakott járatot figyeltünk meg. Decsen a táblán március 23-án rovarölő szeres permetezést végeztek Imidan 50 WP-vel, ennek köszönhetően a fűhálóban minimális rovar-előfordulást észleltünk. 

Javaslat: A télies idő után az utóbbi napokban erős felmelegedés kezdődött, sajnos csapadék sehol sem hullott. A növényzet kényszerfejlődése a szárba indulás mellett a zöld bimbók megjelenését is előidézte. A lombozat száradni kezdett és a tőpusztulás esélye egyre nagyobb. A nagy hőingadozások a repceszárormányosok petézésének eddig nem kedveztek, de az utóbbi napok erőteljes felmelegedése a petézést megindította és egyre nagyobb mértékben általánossá teheti. A súlyos kártétel megelőzése érdekében az eddig nem védett táblákon feltétlenül indokolt a permetezés lambda-cihalotrin, gamma-cihalotrin, etofenprox vagy foszmet hatóanyagú rovarölő szerekkel. Ahol már védekeztek, az ormányosegyedszám további ellenőrzése szükséges. Ha petézésük a növények többségén megfigyelhető, a védekezést végezzük el!

A hosszan tartó aszályban a mezei rágcsálók egyedsűrűsége ugrásszerűen megnövekedhet. Ha 100 m2-en kettőnél több lakott járatot számolunk meg, a kezelés indokolt. Erre a klórfacinon hatóanyagú Pocok-Tox készítményt javasoljuk 10 kg/ha dózisban a járatokba adagolva. A szer kijuttatása szükséghelyzeti felhasználási engedélyhez kötött, amihez a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának hozzájárulására van szükség.