Dél-dunántúli növényvédelmi előrejelzés repcében – 2022. március 3.

A RAPOOL a repcetermesztők munkájának támogatására állapotfelmérést és növényvédelmi előrejelzést készít Vörös Géza és Nemes Zoltán közreműködésével.

Három helyszínen és talajtípuson (Decs: réti öntéstalaj, Bonyhád: Ramann-féle barnaföld és Mözs: csernozjom) rendszeresen vizsgáljuk az állományokat és javaslatot adunk a szükséges beavatkozásokra. Az ország déli részén uralkodó klimatikus viszonyok lehetővé teszik, hogy a károsítók megjelenését idejében észleljük, és ennek megfelelően tegyünk ajánlásokat termelő partnereink számára.

A növények Mözsön a 2. oldalhajtás (BBCH 22), Decsen és Bonyhádon a 3. oldalhajtás (BBCH 23) fenológiai stádiumban voltak, fejlődésük a télies, száraz és szeles időjárás miatt szinte megállt. A talajhőmérséklet 6-7 oC körül alakult. Mindhárom helyszínen több nagy repceormányost és repceszárormányost, Decsen és Bonyhádon két-két földibolhát is fogtunk a sárga tálcsapdákkal, valamint ezen a héten fűhálóval is végeztünk egyedszám-meghatározást. Mözsön és Decsen még nem került sor rovarölő szeres kezelésre.

Mözsön az ormányosok behúzódtak a tőlevélrózsa tövéhez, a levélnyeleken itt-ott rágásokat láttunk. Petézést még nem figyeltünk meg. A hálózás során 10 csapásonként átlagosan 2-3 imágót fogtunk. Decsen az ormányosok a virágzati kezdemény közelében lévő oldalhajtásoknál tartózkodtak, néhol táplálkozási nyomokat láttunk. A sebzésekben petéket nem találtunk. 10 hálócsapásban átlag 4-5 imágót figyeltünk meg, a repceszárormányos túlsúlyban volt. A földibolha-imágók kárképét minden növényen észleltük. Bonyhádon az ormányosimágók szintén behúzódtak a tőlevélrózsába, rágásnyomot, petézést itt sem láttunk. A növényvédő szerrel kezelt táblarészen 10 hálócsapásonként 1, a kezeletlen részen 3-4, zömében repceszárormányos fordult elő. A mezei pocok kártétele foltokban kissé erősödött.

Javaslat: Az elmúlt hét télies időjárása nem kedvezett az ormányosbogarak kártételének. Az imágók a növényzet védett, sűrű lombszintjében tartózkodnak, táplálkozási nyomokat alig, petézést pedig egyáltalán nem tapasztaltunk. Ám az érési táplálkozás és peterakás az újabb felmelegedés (12 °C fölött) után intenzívvé válhat és súlyos kártétel is előfordulhat. Ezért ahol még nem védekeztek, az enyhe periódusban mindenképpen indokolt a permetezés lambda-cihalotrin, gamma-cihalotrin, etofenprox, foszmet (szükséghelyzeti engedélyt kapott 2022. március 1. és május 31. között repceszárormányos ellen, 1 alkalommal) hatóanyagú rovarölő szerekkel. A hideg idő elmúltával a megfigyeléseket 4-5 naponként folytatni kell, és a bogarak aktivitásának észlelésekor a védekezést meg kell kezdeni!