Megjelent: A nagy hozamok a mélyben gyökereznek

Ingyenesen letölthető, gyakorlatias szakkönyv a RAPOOL kiadásában, amelynek fókuszában a repce ideális gyökérrendszerének kialakítása áll.

A repce magtermése és az ebből kinyerhető repceolaj iránti kereslet egyre nő a világon. A repcetermesztés jelentősége, termésének piacossága tehát megkérdőjelezhetetlen. A repce termésének és olajának sokrétű felhasználása, élelmiszer- és takarmányipari, valamint műszaki irányú alkalmazása, továbbá az ezzel egyidejűleg megvalósuló környezettudatos repcetermesztés mára összeegyeztethetővé vált.

A világ fejlett országaiban a mezőgazdaság működésével szemben nagyok a gazdasági és társadalmi elvárások. A növénytermesztés hozam- és jövedelemcéljai mellé egyenértékű üzemgazdasági célként sorakozott fel a fenntarthatóság. A repcetermesztésnek mindezen elvárásoknak meg kell felelnie ahhoz, hogy a piaci versenyben sikeresen helytálljon.

A céltudatos repcenemesítés szelekciós munkája az utóbbi évtizedben leginkább a hibridek terméseredményére és termésbiztonságára irányult, szem előtt tartva a növekvő tápanyag-hatékonyságot. Az új hibridrepce-generáció tagjai áttörést jelentenek a gyakorlat számára a terméseredmények, a termésbiztonság, az olajtartalom, a növényegészségügy (például fóma- vagy gyökérgolyva-tolerancia) és a növényvédelem (herbicid-tolerancia) terén egyaránt.

Az újgenerációs hibridrepcék genetikai adottságai kiválóak, viszont a gyakorlatban elérhető terméseredmények döntő mértékben függnek a környezeti hatások összességétől, a stresszhelyzetektől, a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól, a csapadéktól, a szárazságtól és a napsugárzástól. A repce fejlődésének egyes szakaszaiban azonban nem mindig biztosítottak az optimális feltételek. Különös figyelmet érdemel ezért a heterózishatás, amely a hibridrepcék felszín alatti és feletti növekedése során a növényállomány kezdeti fejlődése, áttelelése, tavaszi megújulása, valamint a stressz-tolerancia tekintetében jut érvényre.

A repce gyökérrendszerének fejlettsége, állapota és egészséges működése döntő tényező lehet a hozam szempontjából. Ezért e kiadványban a gyökérrendszert vesszük górcső alá, nemesítési és termesztési szempontból. A különböző megközelítések, gondolatok célja a termésbiztonság, a produktivitás új lehetőségeinek feltárása a gyökérrendszer, a növény egésze és a talaj kapcsolatában. Kiadványunk tehát a nemesítés és a termesztéstechnológia legújabb tapasztalatainak összegzése, amely következetesebb munkára ösztönöz az erőteljesebb és jobban működő gyökérrendszer kialakításának érdekében.

A könyvet repcetermesztőknek, növényvédelmi és növénytermesztési tanácsadóknak, növénynemesítőknek és környezetvédelmi tanácsadóknak egyaránt ajánljuk, de az oktatásban is sikeresen hasznosítható. Letölthető a képre vagy ide kattintva.

Pálffy András
termékfejlesztő
RAPOOL Hungária Kft.