Repce és canola piaci helyzetjelentés – 2020. március 23.

A jelentést az ISTA Mielke GmbH készítette az olajos magvak piacának elemzése, globális előrejelzések készítése olajos növények, olajok, zsírok és olajos takarmányok témakörében Hamburgban, Németországban. A cégről további információkat talál a www.oilworld.de honlapon.​

Az ásványi olajok árának súlyos mértékű csökkenése az elmúlt 20 évben mért legalacsonyabb értékre az uniós repce- és repceolajárak folyamatos visszaesését idézte elő. De úgy véljük, hogy az uniós repceárak rövid-középtávon visszaállnak, elsősorban az új termények esetében, mégpedig az alábbi forgatókönyv alapján:

Az EU repcekészlete előreláthatólag tovább csökken 2020–2021-ben annak következményeként, hogy a vártnál kisebb területen vetették a kultúrát, és a meglévő készletek szokatlanul alacsony szintre apadhatnak június végére. Emiatt folyamatosan nagymértékű repce- és canolaimportra lesz szükség. Azonban a repce európai uniós határidős ügyleteinek közelmúltbeli gyengesége jelentősen visszafogta a canola árprémiumát Winnipegben is, csökkentve a GM canola feldolgozásának árrését Európában.

A kulcstényező, amire oda kell figyelni, hogy milyen következményei vannak a koronavírusnak az EU repceolaj-szükségleteire a biodízel-használattal kapcsolatosan. A mezőgazdasági szektorban a krízisnek részben ellentétesek a hatásai. Miközben a növényi olajok egyelőre teljesen ki vannak téve az energiaszektorból érkező kedvezőtlen hatásoknak, az ellátás várható szűkössége miatt az olajpogácsa ára a hét vége felé emelkedett.

A közlekedési korlátozások és az ipari termelés visszaesése miatt a legjelentősebb európai országokban márciusban, áprilisban és valószínűleg még azt követően is nagymértékben visszaesik a gázolaj-felhasználás. A kereslet leállása a biodízelgyártók részéről nagyrészt a repceolaj- és repceárak hirtelen, 10, illetve 7 százalékpontos csökkenése után történt, a március 19-ig tartó héten. Az EU 28 tagországában az elmúlt években a repceolaj-felhasználás körülbelül 57%-a jutott a biodízelpiacra.

 

Az uniós repcetermesztés idén valószínűleg mégsem kap annyira erőre, mint azt előzetesen várták. Míg a talajban elegendő nedvesség áll rendelkezésre, hogy tovább javuljon az átlagos hozam a legfőbb repcetermesztő országokban (elsősorban Németországban), az őszi káposztarepcéből még az előzetesen becsültnél is egyértelműen kevesebbet vetettek, és az Egyesült Királyságban volt a legnagyobb mértékű a csökkenés.

Valószínűnek tartjuk, hogy az EU repcetermő területe még kismértékben (0,1 millió hektárral) tovább csökkent az amúgy is alacsony tavalyi, 5,4 millió hektáros szintről. Emiatt várhatóan az uniós repcetermesztés mindössze 0,3 millió tonnával nő az idén, feltételezve a termésátlag 4%-os növekedését 3,21 t/ha-ra. A januári előrejelzésünknél körülbelül 0,4 millió tonnával kevesebbre, 17,29 millió tonnára becsüljük a teljes termésmennyiséget, ami a 2018-ig mért ötéves átlag alatt van 4,4 millió tonnával, illetve 20%-kal.

A vártnál alacsonyabb mennyiségű uniós repcetermés hatását kiegészíti a 2020–2021-es évben szokatlanul alacsony rendelkezésre álló készlet is. De még sok a bizonytalansági tényező, néhány ezek közül:

1. Biodízel-kereslet: Mik lesznek az uniós biodízel-felhasználás március–júniusban várható visszaesésének következményei a repceolaj-keresletre? (A visszaesés oka, hogy egész Európában korlátozzák a szabad mozgást a koronavírus terjedésének lassítása érdekében.)

2. Repcesajtolás: Az energiaszektor vártnál alacsonyabb kereslete visszafoghatja a repcefeldolgozást az elkövetkező hetekben. Már az a sajtolás 0,5 millió tonnás visszaesését okozhatja 2020 januárja és júniusa között, hogy rendkívül alacsonyak a készletek. A kereslet tovább csökkenése, valamint a logisztikai megszorítások, mint például nem állnak rendelkezésre és/vagy nem engedélyezik a mag és a liszt szállítására szolgáló teherautók közlekedését, még jobban visszafoghatja a repce sajtolását a következő hetekben.

3. A kanadai canola importja: A Kanadából érkező canola importja az előzetesen becsültnél kisebb lehet, tekintettel a canolaolaj (amely kizárólag GM) korlátozott felhasználási lehetőségeire a biodízeliparon kívül. Az importárrés is súlyos mélypontra jutott a március 19-ig tartó héten, az uniós repce ártöbblete a határidős ügyletekben a canola winnipegi árával (májusi pozíciók) szemben csupán 58 USA-dollárra csökkent tonnánként (a március 11-i 82-vel szemben). Az új termés esetében is jelentősen romlott a különbség, a 2020 júliusa és 2021 júniusa között hátralévő időszakra visszafogva a szállítmányok megvásárlását.

© Copyright 2020 ISTA Mielke GmbH – Független elemzések és prognózisok. Minden olyan információ és forrás, amelyre a jelen elemzésünkben hivatkozunk, megbízhatónak tekinthető. Fenti tájékoztatónkat a lehető legnagyobb gondossággal és teljességgel készítettük el, azonban prognózisaink helyességére semmilyen garanciát nem tudunk vállalni.