Repce és canola piaci helyzetjelentés - 2022. január 3.

A jelentést az ISTA Mielke GmbH készítette az olajos magvak piacának elemzése, globális előrejelzések készítése olajos növények, olajok, zsírok és olajos takarmányok témakörében Hamburgban, Németországban. A cégről további információkat talál a www.oilworld.de honlapon.

Az európai repceárak december második felében tovább emelkedtek, aminek eredményeképpen Észak-Európában az egyhavi átlag új csúcsot, 727 eurót ért el. Ez a novemberinél 6%-kal magasabb és csaknem 80%-kal múlja felül az egy évvel korábbi szintet. A 2021/22-es gazdasági év első hat hónapjában az árak 200 euróval lőttek ki az augusztusban mért legalacsonyabb, 528 eurós szintről, amivel a 2021. július–decemberi időszak átlaga 630 eurót ért el (szemben a tavalyi hasonló időszakban mért 394 euróval).

 

Mivel a 2021/22-es szezon első hat hónapjában aránytalanul nagy mennyiségek kerültek kiszállításra, 2022 január–júniusában a kereslet jelentős mértékű racionalizálására lesz szükség, főleg Közép-Európában, ahol a feldolgozóknak csak korlátozott a hozzáférésük az importált repcéhez és canolához.

Az EU 27 tagországára és az Egyesült Királyságra vonatkozó előzetes feldolgozási adatok alapján novemberben a repcepréselés éves szinten további 5%-kal nőtt. Ahogy arra a december 17-én közreadott havi Oil Worldben rámutattunk, a repcefeldolgozás várhatóan körülbelül 0,8 millió tonnával csökkenhet 2021 júliusa és 2022 júniusa között amiatt, hogy helyben nem terem elegendő mennyiség, és a világpiacon az exportra szánt készletek csökkentek. Ugyanakkor a július–novemberi feldolgozás szintje felülmúlta az egy évvel korábbit.

Az EU repcepiacán észlelhető árfolyam-emelkedés jelenleg nagyobb súllyal esik a latba, mint az ellentétes hatású tényezők azon kívül, például a növényiolaj-készletek világszinten várható emelkedése, aminek köszönhetően a repce és repceolaj ára magas marad más olajos magvak és növényi olajok árához képest rövid és középtávon. Érdekes lesz azonban látni, hogy a piac hogyan kezeli azt az átmenetet, hogy míg a készletek 2022. január–június között rendkívül szűkösek, 2022/23-ban már várhatóan sokkal bővebben állnak majd rendelkezésre.

A viszonylag magas repceárak és a 2021-es kiváló hektáronkénti termésátlag következtében többen vetettek őszi káposztarepcét az EU27-ben. Az első, előzetes előrejelzésünk szerint a teljes betakarítható termőterület (a tavaszi repcét is beleértve) 2022-ben 5,6-5,7 millió hektárra nőhet, ami négyéves csúcsot jelent, és 0,3 millió hektáros, illetve 6%-os emelkedést egy év alatt.

Ez előkészíti a terepet ahhoz, hogy az EU repcetermelése határozottan, 1-1,3 millió tonnával nőjön, mégpedig a becslések szerint jövőre 18,3-18,6 millió tonnára, ami öt éven belül a legmagasabb érték, de még mindig nem éri el a 2017-ben jegyzett 19,8 millió tonnát. Természetesen az időjárás alakulása – mint a téli kifagyás és a csapadék-utánpótlás tavasszal – jelenti az ettől való eltérés kulcstényezőjét, amire figyelni kell a következő hónapokban.

Ugyanakkor a teljes uniós repcetermő terület még bőven a 2018-ig tartó hat évben jegyzett 5,8-6,3 millió hektáros szint alatt van. Ennek az okai összetettek. A csávázást érintő jogszabályi változások, mint a neonikotinoidok használata, valamint a műtrágyák kijuttatásának korlátozása az elmúlt években a hírek szerint csökkentette a terméspotenciált, és bürokratikus terheket helyezett a gazdák vállára.